ET热敏电阻(高灵敏度型)

ET热敏电阻(高灵敏度型)

ET系列热敏电阻系列体积非常小,具有体积小、灵敏度高等特点。

– 严格的电阻和B值容差;高精度
– 统一的形状有利于自动化组装且耐用可靠,

 

SEMITEC的ET热敏电阻完全符合RoHS 2011/65/EU号欧盟指令。

应用

体温计、温度计、医疗设备、控制器、移动设备、电池组、家用电子产品、马桶加热器、安全、液晶显示器、电动汽车

零件号

尺寸

等级

零件号 R25※1 R25容差 B值※2 耗散系数
毫瓦/℃
热时间常数※3 额定功率
25℃时毫瓦
工作温度范围
212ET 2.10kΩ ±3% 3850K±1% 约0.7 约3.4
(ET-1 3.2)
3.5 −40〜+90
402ET 4.00kΩ 3100K±1%
582ET 5.80kΩ 3614K±1%
902ET 9.00kΩ 3470K±1%
103ET 10.0kΩ 3250K±1%
203ET 20.0kΩ 3450K±1% −40〜+100
303ET 30.0kΩ 3760K±1%
403ET 40.0kΩ 3525K±1%
413ET 41.0kΩ 3435K±1%
503ET 50.0kΩ 4055K±1%
593ET 59.0kΩ 3617K±1%
833ET 83.0kΩ 4013K±1%
104ET 100kΩ 4132K±1% −40〜+90
224ET 226kΩ 4021K±1% −40〜+100
234ET 232kΩ 4274K±1%
103ETB 10.0kΩ ±1%、±2% 3435K±1% −40〜+90

1 25℃额定零功率电阻
2 B值由额定零功率电阻在25℃和85℃确定
3 达到63.2%温差所需的时间。在静止空气中测量。

single